4154
no
- 拉法·纳达尔( 鼓励 ) -

拉法·纳达尔( 鼓励 )

西班牙网球选手拉法·纳达尔(Rafa Nadal)通过社交网络向全体同胞发送鼓励信息的声音,以及渴望尽快摆脱冠

Página 1 de 212